Často kladené dotazy

 
  • Stanovení délky zájezdu a délka pobytu zájezdu?
Za začátek zájezdu (dle platných norem v ČR, ale i v EU) je považován čas zahájení první služby a za konec zájezdu je považováno datum a čas ukončení poslední služby.

U zájezdu s dopravou je za začátek zájezdu považováno odbavení dopravním prostředkem
a končí výstupem z prostředku v místě určené dle smlouva o zájezdu. U pobytu s vlastní dopravou je zahájení datem nástupu do ubytovacího zařízení a konec opět dle smlouvy o zájezdu.
Pokud CK uvádí délku zájezdu na určitý počet dnů, neslouží však tyto celé dny k vlastní relaxaci, ale dle smluvních podmínek na přepravu klientů do/z cílové destinace (týká se prvního a posledního dne).
 
  • Mohou asociace cestovních kanceláří a agentur (ACK, AČCKA) řešit reklamace?
Pokud zákazník nebyl spokojen s poskytnutými službami cestovní kanceláře (neodpovídá-li smluveným parametrům), má zákazník možnost dle § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník do jednoho měsíce od skončení zájezdu podat reklamaci u CK, se kterou uzavřel smlouvu o zájezdu (tedy zakoupil zájezd). Ministerstvo klientům však doporučuje podat reklamaci zástupci cestovní kanceláře (u delegáta) ihned na místě.
 
V případě, že nesouhlasíte s vyřízením reklamace CK, můžete celou záležitost podstoupit České obchodní inspekci (ČOI), která celou záležitost prošetří.
 
Asociace jsou sdružení, které nemohou reklamace řešit. Reklamace neřeší ani Ministerstvo pro místní rozvoj.
 
  • Má klient právo na vrácení poměrné části z ceny zájezdu za první zaplacenou noc v případě, že je dopraven CK do místa ubytování ráno?
Závazným dokumentem pro obě smluvní strany (klient – CK) je smlouva o zájezdu, která obsahuje všeobecné smluvní podmínky. Existuje však takzvaný ITQkodex    , jedná se o pojistný produkt pojišťovny, který může CK dobrovolně sjednat s pojišťovnou. Tento kodex garantuje klientům zcela transparentní, korektní a jasný postup ze strany CK v případě, že se klient rozhodne reklamovat poskytnuté služby. Kompenzační tabulka ITQ kodexu uvádí, kolik procent z celkové ceny zájezdu může zákazník požadovat. Tabulka však představuje pouze orientační vodítko, proto výsledná kompenzace může být v jednotlivých případech vyšší či nižší. Kompenzace v případě pozdního příjezdu do místa ubytování klienta v kompenzační tabulce uvedena není. Záleží tedy na podmínkách uvedených v cestovní smlouvě, na všeobecných smluvních podmínkách a na reklamačním řádu konkrétní CK.
 
  • Jak je to s finanční kompenzací v případě, že CK změní klientovi termín odletu a ten nevyčerpá poslední noc pobytu?
Stejně jako v předcházejícím případě záleží na uvedených podmínkách ve smlouvě o zájezdu, na všeobecných smluvních podmínkách a reklamačním řádku CK. Je také potřeba přihlédnout k tomu, že CK zodpovídá zákazníkovi za dodavatelské zajištění dalších subjektů cestovního ruchu, tedy i za leteckou dopravu formou charterových letů do příslušné destinace.
 
  • Má klient právo na vrácení poměrné části z ceny zájezdu pokud kvalita ubytování tomu, co CK deklarovala?
V případě, že byl klient ubytován do nižší kategorie, než bylo CK deklarováno, měla by kompenzace činit, dle ITQ kodexu od 10 % do 25 % z celkové ceny zájezdu. V případě, že byl naopak ubytován do vyšší kategorie, finanční kompenzace je maximálně 5 % z celkové ceny zájezdu. V případě, že nebyla dodržena dohodnutá místní poloha ubytovací kapacity, pohybuje se finanční kompenzace od 5 % do 15 % z celkové ceny zájezdu s přihlédnutím ke vzdálenosti od původně objednaného objektu.
 
  • Co je to all-inclusive?
All-inclusive (vše v ceně) je souhrnná cena za zájezd, která zahrnuje ubytování, plnou penzi, vybrané nápoje (zejména nealkoholické či nápoje místní výroby) a další služby cestovního ruchu včetně využívání stanovených zařízení, přičemž konkrétní rozsah služeb se může lišit u různých poskytovatelů (viz všeobecné podmínky smlouvy o zájezdu konkrétní CK).
 
  • Co dělat, když v době dovolené zkrachuje cestovní kancelář, u které si klient daný zájezd zakoupil?
Jakmile klient zjistí, že došlo k úpadku CK, doporučujeme okamžitě kontaktovat delegáta, zda má bližší informace a bude událost řešit pro všechny účastníky zájezdu. Delegát by měl na základě daného oznámení kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které je CK pojištěna. Ta si nejprve ověří pravdivost oznámení pojistné události (na ověření vzniklé události má pojišťovna 12 hodin) a po ověření poskytne pojistné plnění (zajistí dopravu a nezbytné ubytování do doby odjezdu). Pokud bude zájezd předčasně ukončen v souvislosti úpadkem CK, pojišťovna bude hradit i jeho poměrnou část.
V případě, že delegát danou pomoc neposkytne, je nutné kontaktovat pojišťovnu osobně. I z tohoto důvodu doporučujeme si při koupi zájezdu nechat předložit potvrzení o pojištění CK proti úpadku a jeho kopii včetně kontaktu na danou pojišťovnu mít „po ruce“.
 
  • Co dělat, když CK zkrachuje ještě před zahájením zakoupeného zájezdu?
Pokud nastane tato situace, má zákazník právo na pojistné plnění ze strany pojišťovny. Klient neprodleně nahlásí pojišťovně vznik pojistné události prostřednictvím formuláře, který je zveřejněný na internetových stránkách CK popř. dané pojišťovny. Následně, po lhůtě 6 měsíců od vzniku opjistné události, pojišťovna klientovi vrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu.