MMR: Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

6. 6. 2018

Více než dvě třetiny částky, která byla určena pro toto období Programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce, byly vyčerpány. K začátku června bylo schváleno 51 projektů ve výši 65 milionů EUR, což představuje celkem 67 % alokace. Česko-rakouská přeshraniční spolupráce bude pokračovat i po roce 2020. Při setkání v rakouském Sankt Pöltenu se na tom shodli náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a dolnorakouský zemský radní Martin Eichtinger a zástupci rakouských zemí Horního Rakouska a města Vídně.

Kontakt pro média

Vilém Frček

Vedoucí tiskového oddělení

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena