Národní dotace > Podpora bydlení > Program Podpora bydlení pro rok 2019 > Podprogram Technická infrastruktura

Podprogram Technická infrastruktura

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 80 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaných z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena