Mapování přístupnosti prostředí

Tento společný materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel doporučuje postupy pro činnosti v oblasti mapování přístupnosti prostředí na celém území České republiky.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena