Prodloužení výzvy CLLD_16_002

Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. prosince 2016

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena