Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace a aktuality > Ministr Lukl rozhodl o prodloužení termínu příjmu žádostí

Ministr Lukl rozhodl o prodloužení termínu příjmu žádostí

Rozhodnutím ministra č. 120/2013 byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 v dotačním titulu č. 2 do 31. října 2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena