Ministerstvo > Regionální rozvoj > Výzkum MMR + Certifikace metodik > Archiv certifikovaných metodik - 2013

Archiv certifikovaných metodik - 2013

Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet)realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena