Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace ...

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2017 - 2. výzva

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 - 2. výzva.
V souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2017 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017
 
  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
3170000016    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Spolky
3170000040    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Ústavy
3170000015    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Obecně prospěšné společnosti
3170000041    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Nadace a nadační fondy (ZSPO)
 
  1. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.
3170000043    Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Spolky
3170000044    Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Obecně prospěšné společnosti
3170000045    Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)
 
 
Více informací naleznete     zde [PDF, 244.4KB].
Seznam žádostí doporučených k poskytnutí dotace naleznete     zde [PDF, 137.01KB].
Seznam žádostí nedoporučených k poskytnutí dotace naleznete     zde [PDF, 132.19KB].

Informace jsou poskytovány na adrese - info@mmr.cz