Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2018 > MMR loni proškolilo téměř 4 200 úředníků ...

MMR loni proškolilo téměř 4 200 úředníků k novele stavebního zákona

02.02.2018: V roce 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady zrealizovalo po celé republice pro úředníky celkem sedmnáct školení k novele stavebního zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 2018. Proškoleno bylo 4 194 úředníků.
„Školení zajišťovali pracovníci ministerstva, organizačně se na nich podílely i krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Za jejich pomoc při zajištění školení této významné novely bych všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy chtěla poděkovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Jednotlivá školení probíhala v měsících říjnu až prosinci v Praze a ve všech krajských městech.

V uvedeném období bylo proškoleno celkem 4194 účastníků všech útvarů státní správy, kterých se novela dotýká. Tato školení zahrnovala výklad k celé novele stavebního zákona, včetně novel vybraných dalších právních předpisů novelizovaných v souvislosti se stavebním zákonem. Proškoleni byli účastníci z ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, prvoinstančních obecných i speciálních stavebních úřadů, úřadů územního plánování a odvolacích orgánů na krajských úřadech. V průběhu listopadu dále proběhlo v Institutu pro veřejnou správu Praha proškolení úředníků stavebních úřadů v rámci průběžného vzdělávání úředníků.

Prezentaci ze školení k novele stavebního zákona naleznete zde.Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz