Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2018 > MMR: Obce získají na demolice sto ...

MMR: Obce získají na demolice sto milionů korun

30.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí o podporu z národních dotací na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Sešlo se celkem 43 žádostí za téměř 113 milionů korun. Pro zájemce je připravena částka sto milionů korun.
„Spoustu obcí a měst trápí chátrající a nevyužívané objekty, které jsou stále nebezpečnější, soustředí se zde sociální problémy a navíc hodně škodí prostředí, v němž lidé žijí. Odstraňování těchto budov může být přitom velmi nákladné, finance z námi vypsaných dotací jim proto mohou opravdu citelně pomoci. Zároveň očekávám, že obce na těchto územích následně zrealizují zajímavé a lidem prospěšné projekty,“  říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 MMR vyhlásilo výzvu na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na začátku listopadu minulého roku ve dvou dotačních titulech – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v prvním dotačním titulu. Příjem žádostí byl ukončen 25. ledna 2018.

 Přijato bylo 43 žádostí v  hodnotě 112,8 milionu korun. Dotace je poskytována ve výši 80 % vynaložených uznatelných nákladů obce. Dolní limit dotace byl stanoven na částku 300 tisíc korun, přičemž každý účastník podprogramu mohl v dané výzvě podávat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu mohl být deset milionů korun pro jednoho žadatele.

 Více informací a Seznam evidovaných žádostí naleznete zde.


Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz