Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR: Peníze z IROP půjdou i na ...

MMR: Peníze z IROP půjdou i na polyfunkční komunitní centra. Zájem je obrovský

27.11.2017: Zájem o podporu na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center překročil alokaci výzvy téměř desetinásobně. O dotace se uchází 88 projektů v celkovém objemu 1,39 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
„U podpory infrastruktury polyfunkčních komunitních center jsme se setkali s rekordním zájmem žadatelů. Je vidět, že kraje, obce a další oprávnění uživatelé vítají tuto možnost a chtějí ji využít. Budeme se snažit najít další finanční prostředky, abychom podpořili co nejvíce kvalitních projektů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Aktivity výzvy č. 74 (Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center) jsou zaměřeny na vznik veřejných víceúčelových zařízení, ve kterých se lidé budou moci setkávat a zapojovat se do sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, které přispívají ke zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity. Objem předložených žádostí přesáhl alokaci výzvy o cca 1,2 mld. Kč, a jedná se tedy téměř o 10násobný převis alokace výzvy, která činí 140 mil. Kč z ERDF. Při tomto převisu je potřeba počítat s delší dobou hodnocení předložených projektů. V souvislosti s realizací projektů z této výzvy je podporován nákup budov, stavby, rekonstrukce a úpravy objektů a také pořízení vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra. O podporu mohly žádat nejen kraje či obce, ale také dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace.
 
„O podporu na rozvoj polyfunkčních komunitních center je možné ještě žádat v rámci výzev integrovaných nástrojů. Konkrétně se jedná o aglomerace zapojené do integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Jedná se o Liberecko–Jabloneckou, Karlovarskou, Mladoboleslavskou, Jihlavskou a Zlínskou aglomeraci,“ dodává náměstek ministryně pro řízení sekce evropských programů Zděnek Semorád.

Přehled přijatých žádostí podle času registrace naleznete     zde [PDF, 378.38KB]. Konečné pořadí projektů se bude odvíjet od jejich bodového hodnocení.


Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz