Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Komunikace s úřadem > Projednávání žádostí o náhradu škody ...

Projednávání žádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb.

Usnesením vlády České republiky ze dne 15.srpna 2012 č.593 k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup vláda doporučila členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a vedoucím jiných správních úřadů přiměřeně dodržovat postup podle Desatera „dobré správy“     při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.