Regionální stálá konference

RSK je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů SRR 2014 – 2020, včetně části vztahující se k financování z ESI fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.

Územní dimenze > Regionální stálá konference

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena