Třetí předběžná tržní konzultace veřejné zakázky "Vymezení území pro Integrované teritoriální investice v ČR"

10. 1. 2019

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66 00 22 22 (dále jen „Zadavatel“), zastoupena Ing. Bc. Radmilou Outlou, MBA, ředitelkou Odboru projektového řízení, připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vymezení území pro integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období Evropské unie“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu technická pomoc  2014-2020.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena