Jste zde: Úvodní strana > Koncept Smart Cities

Koncept Smart Cities

Základní informace o konceptu Smart Cities
Koncept Smart Cities (Koncept inteligentních měst)
  • cesta k udržitelnému rozvoji měst,
  • zavádění moderních technologií  do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných,
  • největší uplatnění konceptu - v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT),
  • použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, e – government a krizové řízení,
  • koncept Smart Cities postupný proces nikoliv stav.
 
Přínos:
  • zvýšení kvality života, snížení energetické náročnosti, úspory mandatorních nákladů či zvýšení efektivity řízení,
  • řešení problematických témat ve městech,
  • vzájemné propojení, harmonizace a synergie.
 
16 komponent :


Metodika Konceptu inteligentních měst dostupná zde:
    Metodika Konceptu inteligentních měst [PDF, 708.19KB]

Brožura     Metodika Konceptu inteligentních měst v "kostce" [PDF, 637.14KB] je zkrácenou verzí metodiky.