Portál strategické práce v České republice > Jednání Pracovní skupiny Databáze strategií

Jednání Pracovní skupiny Databáze strategií

1.6.2015

Dne 18. května proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj v pořadí již šesté jednání Pracovní skupiny Databáze strategií.

Tématem jednání byly především zásadní změny, které nyní budou stále více umocňovat potřebu naplňovat Databázi strategií, jakožto jeden z nástrojů strategického řízení (zejména jde o Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy či propojení na ESI fondy).

Diskutována byla implementace metodických nástrojů a rozvoj technických nástrojů strategické práce. Jako nejčastější nedostatky při správě zveřejněných dokumentů byla zmíněna neúplnost informací či nesprávně doplněná struktura dokumentu. Zmíněna byla potřeba zajištění relevantního editora dokumentu administrátorem, a to i např. při personálních změnách v organizaci. Představeny byly i změny v samotné Databázi, především připravované nové moduly, jež by měly významně rozšířit potenciál Databáze a to nejen pro administrátory a editory, ale i pro odbornou veřejnost.


.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena