Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Územní agenda EU > UDG (Pracovní skupina pro rozvoj měst)

UDG (Pracovní skupina pro rozvoj měst)

UDG (Pracovní skupina pro rozvoj měst)
Pracovní skupina pro rozvoj měst (UDG, z angl. Urban Development Group) je neformální pracovní skupina při Evropské komisi.

Pracovní skupina je složena ze zástupců:
 
  • ministerstev členských zemí EU odpovědných za rozvoj měst,
  • ministerstev přistupujících zemí EU odpovědných za rozvoj měst,
  • ministerstev dalších zemí odpovědných za rozvoj měst (Norsko, Švýcarsko),
  • institucí EU: Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropská investiční banka,
  • zájmových organizací: CEMR, Eurocities, ECTP, EFAP,
  • sítí: URBACT, EUKN a
  • evropských programů a iniciativ.
 
Hlavními cíli této pracovní skupiny je podporovat udržitelný a integrovaný rozvoj měst. 

Pracovní skupina připravuje podklady koncepční povahy pro zasedání vrchních ředitelů zodpovědných za rozvoj měst a pro neformální ministerské schůzky.
  
Hlavní dokumenty, které byly podpořeny ministry odpovědnými za rozvoj měst, jsou:
 
  • Lipská charta (2007)
  • Marseillská deklarace (2008)
  • Toledská deklarace (2010)
 

Kontaktní osoba (ČR)

 
František Kubeš
Tel.: +420 224 86 4471