Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Územní agenda EU > První akční program pro implementaci ...

První akční program pro implementaci Územní agendy EU

 
„První akční program pro implementaci Územní agendy EU“ je dokument, kterým Portugalsko v době svého předsednictví v Radě EU navázalo na materiály „Územní agenda Evropské unie“ a „Lipská charta o udržitelných evropských městech“, schválené v Lipsku v květnu 2007 “. Jeho přijetí bylo stěžejním bodem jednání ministrů odpovědných za územní a regionální rozvoj ve dnech 23. a 24. listopadu 2007 v Ponta Delgada na Azorech.

Přijetím Prvního akčního programu se ministři zavazují k prosazování cílů a priorit Územní agendy EU v rámci jejich kompetencí na národní, regionální a místní úrovni, ale i prostřednictvím spolupráce mezi ministry. Hlavním cílem akčního programu je poskytnout rámec, který umožní implementaci dokumentu Územní agenda EU. Dokument vytvoří strukturu pro formulování společných iniciativ a doporučení týkajících se území. V dokumentu je dále identifikována potřeba zohlednění územní a urbánní dimenze při tvorbě a vyhodnocování politik evropských institucí.

Aktivity stanovené v Prvním akčním programu jsou vymezeny na období 2007 – 2011. Stanovený program bere v úvahu přezkoumání Územní agendy v první polovině roku 2011. 

Soubory ke stažení