Vláda není zodpovědná za chod ROP Severozápad.

23. 5. 2013

Reakce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) k vyjádření hejtmana Ústeckého kraje a předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k navrženým realokacím peněz do jiných operačních programů. V reakci je v základních faktech doloženo, že rozhodnutí o realokaci peněz nedošlo bez vědomí představitelů krajů a ROP Severozápad, a dále je vyvráceno tvrzení, že MMR ČR již nepředpokládá obnovení činnosti ROP Severozápad. Je třeba opětovně zdůraznit, že za chod programu je zodpovědný Řídící orgán ROP Severozápad, což vyplývá přímo z evropských právních předpisů. V tomto případě jde o Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, která ROP Severozápad řídí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena