Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP > Novela ZVZ 2012 > Schválená novela zákona o veřejných ...

Schválená novela zákona o veřejných zakázkách

 
Novela zákona o veřejných zakázkách vyšla ve Sbírce zákonů 24. 2. 2012 pod č. 55/2012 Sb., a vstoupila v účinnost dne 1. dubna 2012, s výjimkou ustanovení čl. l bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 Schválená novela o veřejných zakázkách