Průkazy energetické náročnosti, Energetické štítky

21.12.2012: Průkazy energetické náročnosti a Energetické štítky ve vztahu k veřejným dražbám.
Odbor veřejných dražeb MMR (OVD) je opakovaně dotazován na výklad pozice veřejných dražeb k  problematice novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanovila v souladu s příslušnou evropskou směrnicí povinnost opatřit administrativní budovy a budovy k bydlení tzv. „Průkazy energetické náročnosti“ a zavedla zjednodušenou grafickou podobu zařazení do tříd (tzv. „Energetický štítek“). Hlavní oblast dotazů se týká povinnosti prodávajícího při prodeji nemovitosti (s účinností již od 1.1.2013) zajistit právě výše uvedený Průkaz a při propagaci prodeje pak publikovat Energetický štítek. U pronájmů je tato povinnost stanovena od data 1.1.2016.
 
OVD v souladu se zněním uvedeného zákona a Zákona o veřejných dražbách vykládá tuto problematiku ve vztahu ke dražbám jednoznačně:  Přechod vlastnického či jiného práva při veřejné dražbě nenaplňuje znaky koupě nemovitosti definované uvedeným Zákonem o hospodaření energií. Zejména není podepisována kupní smlouva a chybí osoba prodávajícího a kupujícího. Namísto něj figuruje ve veřejné dražbě  navrhovatel a vydražitel.
 
Dle našeho názoru se pro případy veřejných dražeb Průkazy energetické náročnosti zpracovávat nemusí. Stejně tak při avízu či veřejné propagaci veřejné dražby není povinností dražebníka publikovat souběžně s informací o nemovitosti navržené do dražby příslušný Energetický štítek.