Jste zde: Úvodní strana > ... > Veřejné investování > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Praktické informace k provádění ... > Jednání zástupců OVD MMR a Exekutorské ...

Jednání zástupců OVD MMR a Exekutorské komory ČR

29.06.2010: Informace z jednání zástupců OVD MMR a Exekutorské komory ČR.
Na základě iniciativy odboru veřejných dražeb se dne 28.6.2010 uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj setkání s prezidentkou Exekutorské komory České republiky JUDr. Janou Tvrdíkovou a členkou prezídia JUDr. Ingrid Švecovou se zástupci odboru veřejných dražeb.
Předmětem jednání bylo nucené zpeněžování dražbou v režimu zákona o veřejných dražbách a občanského soudního řádu včetně rozdílů mezi oběma typy dražeb. Dalším tématem byly vztahy mezi veřejnými dražbami majetku z konkurzní podstaty a exekučním příkazem k prodeji majetku váznoucím na předmětu dražby. V této souvislosti zástupci odboru veřejných dražeb upozornili na problémy, se kterými se setkávají zejména vydražitelé majetku draženého v dobrovolné dražbě na návrh insolvenčního správce, kdy k předmětu dražby (nemovitosti) je i po vydražení stále zapsán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Ten je pak v mnoha případech zásadní překážkou pro získání úvěru.
            Ze strany prezidentky Exekutorské komory ČR bylo přislíbeno, že bude na všechny exekutorské úřady zaslána e-mailová zpráva s požadavkem vydat bez zbytečného odkladu usnesení o zrušení exekučního příkazu k prodeji nemovitosti na základě insolvenčním správcem vydaného sdělení, že předmět dražby byl vydražen v rámci konkurzního řízení.
            Věříme, že tato zpráva je pozitivním sdělením nejen pro vydražitele, ale i pro vás, dražebníky, kteří se snažíte nad rámec svých povinností poradit a pomoci vydražitelům i po ukončení dražby.