Seznam dražebních dokumentů ke kontrole MMR

08.08.2014: Zde naleznete seznamy dokumentů požadovaných MMR při kontrole veřejných dražeb.
Kontrolní pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj jsou s odkazem na § 8 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v aktuálně platném znění oprávněni požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady či jejich kopie a další požadované písemnosti. Jedná se zejména o dokumenty, které jsou uvedeny v přiložených dokumentech na této webové stránce. V závislosti na konkrétní situaci mohou vyžadovat kontrolní pracovníci i jiné dokumenty související s dražbou a činností dražebníka.