Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016

12.01.2017: V souvislosti s povinností uloženou kontrolnímu orgánu na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) uveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016.
V roce 2016 bylo oddělením veřejných dražeb provedeno celkem 58 kontrol dodržování podmínek pro organizaci a provádění dražby podle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Nejčastějšími kontrolními zjištěními jsou zejména pochybení spočívající v následujících porušení ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách    , ve znění pozdějších předpisů:

Část první zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – společná ustanovení:

  • § 10, odst. 1, ZVD – Zasílání a doručování písemností a zasílání peněžitých částek

Část druhá zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – dražby dobrovolné:
  • § 20, odst. 1, písm. h) – Dražební vyhláška
  • § 20, odst. 5, písm. c), d) – Dražební vyhláška
  • § 20, odst. 7 – Dražební vyhláška
  • § 27, odst. 2, písm. b) – Protokol o provedené dražbě
  • § 28, odst. 3 – Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby