Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2015

12.02.2016: V souvislosti s povinností uloženou kontrolnímu orgánu na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) uveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2015.

V roce 2015 bylo odborem veřejných dražeb a realitní činnosti provedeno celkem 58 kontrol dodržování podmínek pro organizaci a provádění dražby podle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nejčastějšími kontrolními zjištěními jsou zejména pochybení spočívající v následujících porušení ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách    , ve znění pozdějších předpisů:

Část první zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – společná ustanovení:

 • § 6, odst. 1, ZVD – Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka
 • § 6, odst. 2, ZVD – Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka – částečně
 • § 13, odst. 1 – Odhad ceny předmětu dražby
 • § 14, odst. 3, ZVD – Dražební jistota
 • § 15, odst. 2, ZVD – Prohlídka předmětu dražby

Část druhá zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – dražby dobrovolné:
 • § 3, odst. 7 - Účastníci dražby
 • § 14, odst. 3 - Dražební jistota
 • § 19, odst. 2 - Smlouva o provedení dražby
 • § 20, odst. 1, písm. f), g), l) – Dražební vyhláška
 • § 20, odst. 3 – Dražební vyhláška
 • § 20, odst. 5, písm. b), c) - Dražební vyhláška
 • § 23, odst. 11 - Průběh dražby
 • § 27, odst. 2, písm. b) – Protokol o provedené dražbě
 • § 27, odst. 3 – Protokol o provedené dražbě
 • § 27, odst. 6 – Protokol o provedené dražbě
 • § 29, odst. 2, 3 – Úhrada ceny dosažené vydražením
 • § 31, odst. 1 – Potvrzení o nabytí vlastnictví

Část třetí zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – dražby nedobrovolné:
 • § 39, odst. 2, ZVD – Smlouva o provedení dražby
 • § 39, odst. 7, ZVD – Smlouva o provedení dražby
 • § 40, odst. 1, ZVD – Oznámení o dražbě
 • § 43, odst. 1, písm. d), f), ZVD – Dražební vyhláška
 • § 43, odst. 2, ZVD – Dražební vyhláška
 • § 43, odst. 3, ZVD – Dražební vyhláška
 • § 43, odst. 5, ZVD – Dražební vyhláška
 • § 43, odst. 7, ZVD – Dražební vyhláška
 • § 44, ZVD
 • § 47, odst. 2, 8, 11, 13, 14, ZVD – Průběh dražby
 • § 49, odst. 1, ZVD – Opakovaná dražba
 • § 50, odst. 2, ZVD – Protokol o provedené dražbě
 • § 50, odst. 3, písm. a), b), ZVD – Protokol o provedené dražbě
 • § 50, odst. 6, ZVD – Protokol o provedené dražbě
 • § 54, odst. 1, ZVD – Potvrzení o nabytí vlastnictví
 • § 55, odst. 1, ZVD – Předání předmětu dražby
 • § 55, odst. 3, ZVD – Předání předmětu dražby
 • § 61, odst. 2, písm. a), e), f), g), ZVD – Protokol o uspokojení pohledávek
 • § 61, odst. 3, ZVD – Protokol o uspokojení pohledávek


Vyhláška 18/2014 Sb.    , o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
 • § 2, písm. c) – Vymezení základních pojmů
 • § 3 odst. 1 - Registrace účastníka dražby
 • § 4, odst. 2 – Detail dražby
 • § 5, odst. 1, 2, 5, 7 – Průběh elektronické dražby
 • § 6, Záznam o průběhu elektronické dražby
 • § 7 odst. 1, písm. a), j) – Požadavky na elektronické dražební systémy