Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Zpráva o provedení veřejné dražby ...

Zpráva o provedení veřejné dražby majetku ve vlastnictví ČR

11.05.2017: Dne 9. května 2017 ve 13:00 proběhla v sídle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na Staroměstském náměstí veřejná dražba dobrovolná majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření.

Dražený pozemek se nachází v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši ceny zjištěné posudkem znalce. Dražba proběhla úspěšně.

Ministerstvu pro místní rozvoj se tak i nadále daří naplňovat cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.