Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Připravované změny u elektronických ...

Připravované změny u elektronických dražeb – uznávaný elektronický podpis

22.09.2016: Na úkonech učiněných při elektronické dražbě již nebude možné nahradit úředně ověřený podpis zaručeným elektronickým podpisem.
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, již dále zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce neupravuje uznávaný elektronický podpis, tj. elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a umožňujícím jednoznačnou identifikaci podepisující osoby.

Od uplynutí přechodných období zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce nebude mít uznávaný elektronický podpis takové vlastnosti, aby umožňoval jednoznačnou identifikaci podepisující osoby.
 
Jelikož je v rámci elektronické dražby nezbytné ověřit totožnost dražebníka i účastníků dražby, byla vyloučena možnost při právních jednáních učiněných při elektronické dražbě nahradit úředně ověřený podpis uznávaným elektronickým podpisem. Z tohoto důvodu je v novele zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, navrženo vypustit odstavec 3 v § 16a.