Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Novela zákona o veřejných dražbách ...

Novela zákona o veřejných dražbách postoupila do další fáze

20.09.2016: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, byl ve středu 14. 9. 2016 odeslán do meziresortního připomínkového řízení a postoupil tak do další fáze legislativního procesu.
Novela přináší změny zejména v následujících čtyřech oblastech:
  • Procesní úprava elektronických dražeb je navržena přímo v zákoně (doposud byla upravena zejména prováděcím předpisem), proces elektronických dražeb je popsán podrobněji s odkazem na technické řešení a parametry, které budou uvedeny v novém prováděcím předpisu. Jeho předběžné znění je pro informaci přiloženo k návrhu nové právní úpravy.
     
  • Upraveno je pojmosloví ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na některé související předpisy. Změna se dotkne také zpřesnění některých pojmů dosavadního zákona s ohledem na zkušenosti z praxe.
     
  • Úprava týkající se odstranění nadbytečné administrativní zátěže a celkového zjednodušení dražebního procesu byla připravena na základě podnětů vycházejících přímo z dražební praxe. Řešení nijak neomezí právní jistotu všech stran dražebního procesu; dražebníkům by měla přinést ekonomickou úsporu. Součástí je i změna usnadňující snazší zapojení územních samosprávných celků do veřejných dražeb.
     
  • Zcela nově je zapracována část, která umožňuje uložit sankce za porušení zákonem stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě.
 
Termín pro zaslání připomínek je do 13. 10. 2016.

Návrh zákona o realitním zprostředkování a další související dokumenty jsou dostupné ZDE    .