Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejnou dražby nepotřebného majetku

16.06.2015: V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 22. 7. 2015 konat veřejná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.
Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaných na listu vlastnictví č. 1376 vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec a okres Liberec a to:
Pozemek p.č. 1583/23, o výměře 59 m2
Pozemek p.č. 1583/28, o výměře 67 m2
Pozemek p.č. 1583/294, o výměře 66 m2
Pozemek p.č. 1586/9, o výměře 69 m2

Dražba se uskuteční v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1

Den konání dražby se stanovuje na 22. 7. 2015 v 11:00 hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:00 v místě konání dražby

Další informace – viz přiložená dražební vyhláška.

Připojené soubory