Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejnou dražby nepotřebného majetku - 9. 5. 2017, 13:00

05.05.2017: V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 9. 5. 2017 od 13:00 konat veřejná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako dražebník (v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 26/0000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon) připravilo veřejnou dražbu dobrovolnou pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.

Dražba se uskuteční v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1.

Zápis účastníků do dražby bude zahájen ve 12:00 hod. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené dražební vyhlášce.

    1700664E [PDF, 263.14KB]