Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejnou dražby nepotřebného majetku - 21.8. 2015, 10:30

16.07.2015: V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 21. 8. 2015 konat veřejná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.
Předmětem dražby je nemovitost evidovaná na listu vlastnictví č. 4496 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí pro katastrální území Valašské Meziříčí-město, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín a to:
 
  • Pozemek p. č. 9/8, o výměře 50 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba bez čp/če, technického vybavení, LV 6758 (stavba cizího vlastníka).
Dražba se uskuteční v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1.
 
Den konání dražby se stanovuje na 21. 8. 2015 v 10:30 hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 9:30 hod v místě konání dražby v označených prostorách.
 
Další informace – viz přiložená dražební vyhláška.

Připojené soubory