Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Je obec povinna zveřejnit dražební ...

Je obec povinna zveřejnit dražební vyhlášku na své úřední desce?

17.10.2016: S tímto dotazem se na nás v minulých týdnech obrátili zástupci jedné obce, kteří se obávali, zda případným zveřejněním dražební vyhlášky, jež obsahovala osobní údaje dlužníka, neporuší ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
Vzhledem k tomu, že zákon o veřejných dražbách je v právním vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů zákonem zvláštním, má při aplikaci před zákonem o ochraně osobních údajů přednost. Vyvěšením dražební vyhlášky (v souladu se zákonem o veřejných dražbách) se tak obec nevystavuje riziku porušení zákona o ochraně osobních údajů.
 
Dle našeho výkladu zákona o veřejných dražbách rovněž vyplývá, že pokud dražebník požádá starostu obce o uveřejnění dražební vyhlášky na úřední desce obce (jak mu zákon o veřejných dražbách ukládá), je povinností starosty tuto na úřední desce skutečně zveřejnit.