Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Centrální adresa: Nový číselník předmětů ...

Centrální adresa: Nový číselník předmětů dražeb

11.02.2016: Jak na svých stránkách informoval správce centrální adresy – Česká pošta, s. p., od 4. 1. 2016 došlo ke změně a redukci číselníku předmětů dražeb, který je využíván na stránkách Centrální adresy.
Důvodem k této změně    , kterou iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti, byl především fakt, že původní počet kategorií předmětu dražby (celkem 78 položek) byl pro běžného uživatele nepřehledný a zavádějící. Nově redukovaný číselník předmětů dražby by měl být se svými 27 kategoriemi uživatelsky přístupnější a v důsledku pak při vyhledávání paradoxně přesnější (provedené změny jsou k nahlédnutí ZDE    ).
 
Pro listinné podání je nutné používat aktualizované objednávky s novým číselníkem předmětu dražeb dostupné na:
http://www.centralniadresa.cz/cadr/redirector.do?dispatch=formulareProObjednavky    
 
Pro elektronické podání platí, že u podkladů zpracovaných v softwaru používaném Centrální adresou, bude původní předmět dražby automaticky před uveřejněním na Centrální adrese transformován dle nového číselníku. V softwaru samém nebude nový číselník nasazen.

Bude-li Objednávka k uveřejnění informací na stránkách Centrální adresy obsahovat původní předmět dražby (platný do 3.1.2016), bude tento předmět dražby automaticky změněn dle avizovaného nového číselníku.
 
Spolu s Českou poštou věříme, že nasazením nového, zredukovaného číselníku předmětů dražeb dojde k přehlednějšímu zařazování a vyhledávání veřejných dražeb.