Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování

Veřejné investování

V sekci veřejné zakázky naleznete informace o veřejných zakázkách a celostátní koncepci v oblasti veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP). Druhou rubriku představují platné platné právní předpisy.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Veřejné zakázky a PPP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Kromě toho se MMR podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP). MMR je správcem „Informačního systému o veřejných zakázkách“ a Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

Legislativa

Přehled právních předpisů stanovujících působnost ministerstva pro místní rozvoj je uspořádán dle hlavních tematických kompetencí ministerstva.

Veřejné dražby a realitní činnost

Ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách a vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Pracovníci MMR provádějí kontrolu jednak přímo na dražbách nebo on-line přístupem při elektronických dražbách a jednak následnou kontrolu dokumentace, kterou dražebník musí povinně archivovat.