Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 31 až 40 z celkem 42

17. července 2013: Stanovisko odboru stavebního řádu MMR

17. července 2013: Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. V prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé ...

17. července 2013: Vzhledem k opakujícím se dotazům zemědělců a rozdílnému přístupu stavebních úřadů k definování pojmu „polní mlat“ vydává odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Antibyrokratickou ...

23. května 2013: Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

26. dubna 2013: Společné metodické doporučení odboru stavebního řádu a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR

8. března 2013: Odbor stavebního řádu MMR zpracoval v souvislosti s novelou stavebního zákona pracovní pomůcky k aplikaci § 96 stavebního zákona - územní souhlas a § 104 stavebního zákona - jednoduché stavby, terénní úpravy a ...

8. března 2013: Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo ke změně § 2, k doplnění nového ...

12. září 2012: Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

17. února 2011: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ve věci umístění zařízení a staveb pro včelařské účely v nezastavěných územích na lesních nebo zemědělských pozemcích.

31. května 2010: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č. 183/2006 (nový stavební zákon)

Zobrazuji články 31 až 40 z celkem 42

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven