Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 42

10. prosince 2013: Výklad § 17 - 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

5. prosince 2013: Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

14. listopadu 2013: Materiál poskytuje informace z oblasti umisťování staveb ve vazbě na velkou novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., změna stavebního zákona a souvisejících zákonů.

9. října 2013: § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v původním znění

9. října 2013: § 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. října 2013: ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

10. září 2013: Mobilní domy

9. září 2013: Ve věci postupů stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle ...

17. července 2013: Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání ...

17. července 2013: Definice pojmu podkroví

Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 42

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven