Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 47

18. června 2014: Metodická pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

3. června 2014: Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování

14. dubna 2014: Metodická pomůcka k údržbě a výměně výtahů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15. ledna 2014: Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

13. ledna 2014: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál ...

10. prosince 2013: Výklad § 17 - 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

5. prosince 2013: Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

14. listopadu 2013: Materiál poskytuje informace z oblasti umisťování staveb ve vazbě na velkou novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., změna stavebního zákona a souvisejících zákonů.

9. října 2013: § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v původním znění

9. října 2013: § 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 47

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven