Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 41

4. května 2015: Metodická pomůcka k postupu stavebních úřadů podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi

19. ledna 2015: Metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

29. července 2014: Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR k požárním pojmům ve stavebním zákoně.

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k pergolám a přístřeškům.

18. června 2014: Metodická pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

3. června 2014: Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování

14. dubna 2014: Metodická pomůcka k údržbě a výměně výtahů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15. ledna 2014: Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

13. ledna 2014: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál ...

10. prosince 2013: Výklad § 17 - 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 41

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven