Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci úřadů při revizi katastru nemovitostí

08.03.2017: Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí