Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj

25.05.2016: Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.