Společné stanovisko MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizované osoby pro výkon vybraných činností ve výstavbě

23.05.2017: Společné stanovisko MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizované osoby pro výkon vybraných činností ve výstavbě