Metodický výklad MŽP k předchodným ustanovením zákona č. 39/2015 Sb.

04.10.2016: Metodický výklad MŽP k čl. II bodu 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.