Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 37

13. července 2016: Pracovní pomůcka odboru stavebního řádu

3. června 2016: Zde naleznete metodické dokumenty ČÚZK k Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

25. května 2016: Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

1. června 2015: Exekuční řízení dle §§ 103 - 129 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

4. května 2015: Metodická pomůcka k postupu stavebních úřadů podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi

19. ledna 2015: Metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

29. července 2014: Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR k požárním pojmům ve stavebním zákoně.

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k pergolám a přístřeškům.

18. června 2014: Metodická pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

3. června 2014: Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 37

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven