Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 47

1. března 2018: Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí

7. února 2018: Metodická pomůcka k problematice záměrů, pro které byl vydán negativní závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

7. února 2018: Kolaudace rodinného domu a přidělení čísla popisného po novele stavebního zákona účinné od 1.1.2018

2. února 2018: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu

1. února 2018: Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu - § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10. ledna 2018: Pracovní pomůcka pro stavební úřady, které jsou editory stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení (§ 42 zákona o základních registrech), z nichž některé se nebudou po 1. 1. 2018 kolaudovat

29. listopadu 2017: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu

23. května 2017: Společné stanovisko MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizované osoby pro výkon vybraných činností ve výstavbě

1. listopadu 2016: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vedeným podle stavebního zákona.

1. listopadu 2016: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k umisťování a povolování montovaných tribun

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 47

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven