Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 40

1. listopadu 2016: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vedeným podle stavebního zákona.

1. listopadu 2016: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k umisťování a povolování montovaných tribun

4. října 2016: Metodický výklad MŽP k čl. II bodu 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

26. září 2016: Činnosti spadající pod působnost státní báňské správy v oblasti dozoru při jejich provádění.

13. července 2016: Pracovní pomůcka odboru stavebního řádu

3. června 2016: Zde naleznete metodické dokumenty ČÚZK k Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

25. května 2016: Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

1. června 2015: Exekuční řízení dle §§ 103 - 129 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

4. května 2015: Metodická pomůcka k postupu stavebních úřadů podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi

19. ledna 2015: Metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 40

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven