Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 42

29. listopadu 2017: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu

23. května 2017: Společné stanovisko MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizované osoby pro výkon vybraných činností ve výstavbě

8. března 2017: Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí

1. listopadu 2016: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vedeným podle stavebního zákona.

1. listopadu 2016: Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k umisťování a povolování montovaných tribun

4. října 2016: Metodický výklad MŽP k čl. II bodu 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

26. září 2016: Činnosti spadající pod působnost státní báňské správy v oblasti dozoru při jejich provádění.

13. července 2016: Pracovní pomůcka odboru stavebního řádu

3. června 2016: Zde naleznete metodické dokumenty ČÚZK k Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

25. května 2016: Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 42

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven