Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství

02.11.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje modelový příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství.
Jedná se o modelový příklad smlouvy zejména o zajištění spolufinancování zpracování územní studie veřejného prostranství, na kterou je žádána dotace z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“ ze specifického cíle 3.3 "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje", vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu, a to mezi obcí s rozšířenou působností (žadatel o dotaci) a obcí, pro kterou je územní studie veřejného prostranství zpracována.

Příklad smlouvy je v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory