Možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona

08.08.2017: Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj zpracoval metodické sdělení k možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Stavbu velkokapacitního skleníku lze v nezastavěném území umístit na základě ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona jako stavbu pro zemědělství, při současném splnění dalších podmínek, které zákon uvádí, tj. musí být v souladu s charakterem území, musí být v souladu s případnými podrobnějšími podmínkami pro umisťování staveb pro zemědělství stanovenými územním plánem a územně plánovací dokumentace ji nesmí výslovně vylučovat. 

Obsah metodického sdělení naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory