Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5

21.09.2015: Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k možnostem využití ustanovení § 18 odst. 5 i dalších ustanovení stavebního zákona při přípravě a umisťování staveb veřejné dopravní infrastruktury.
Obsah metodického sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory