Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5

01.02.2018: Metodické sdělení bude aktualizováno v návaznosti na novelu stavebního zákona a následně bude zveřejněno na této adrese.