Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování ve věci aplikace § 24, § 189 a § 195 stavebního zákona ve vztahu k přerušení výkonu ÚPČ

14.08.2017: metodické sdělení
Obsah metodického sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory