Ostatní stanoviska a metodiky odboru územního plánování

V této sekci naleznete stanoviska a metodiky k dalším okruhům, které se dotýkají působnosti odboru územního plánování.

30. října 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování certifikované metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR001 ...

8. srpna 2017: Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj zpracoval metodické sdělení k možnosti umisťování velkokapacitních skleníků pro zemědělství podle § 18 odst. 5 stavebního zákona.

2. listopadu 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje modelový příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství.

1. února 2018: Metodické sdělení bude aktualizováno v návaznosti na novelu stavebního zákona a následně bude zveřejněno na této adrese.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven