Výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.

03.04.2013: Odbor územního plánování MMR připravil vzor oznámení pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Čl. II bod 9. zákona č. 350/2012 Sb., změna stavebního zákona a změna souvisejících zákonů, stanoví, že „Vymezení předkupního práva v územním plánu nebo regulačním plánu, které je v rozporu s tímto zákonem, se nepoužije. Obec, která územní plán nebo regulační plán vydala, zašle příslušnému katastrálnímu úřadu bez zbytečného odkladu návrh na výmaz předkupního práva, které je v rozporu s tímto zákonem, z listu vlastnictví s uvedením katastrálních území a čísel parcel.“

V přiloženém dokumentu naleznete vzor ohlášení, které má být zasláno katastrálnímu úřadu.

Připojené soubory