Metodické sdělení ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“

22.09.2016: Odbor územního plánování MMR ve spolupráci s odborem stavebního řádu MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“, uvedené ve stavebním zákoně. Ve své odpovědi se MMR zabývalo zejména otázkou vymezení pozemků, tvořících součást zastavěného stavebního pozemku.
Obsah metodického sdělení najdete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory