Metodické sdělení k zahrnutí pozemků, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území

16.05.2013: Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal nutnosti zahrnout pozemky, na nichž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území.
Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal nutnosti zahrnout pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha, na níž je umístěna stavba vodního díla, do zastavěného území.
Obsah sdělení OÚP MMR naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory